Bygga, bo, miljö - lättläst

I Uddevalla finns ungefär 11 tusen
lägenheter och ungefär 25 tusen småhus.
Det kommunala bostadsbolaget
heter Uddevallahem. De hyr ut lägenheter.

Om du ska bygga ett nytt hus eller
ändra på det hus du redan har,
ska du söka bygglov hos kommunen.

Samhällsbyggnadsnämnden bestämmer
om du får bygga eller inte. Innan du börjar bygga
ska du också lämna in en bygganmälan.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00
kommunen@uddevalla.se

Förslag på sidor