Detaljplaner - lättläst

Samhällsbyggnadsförvaltningen gör planer för
hur kommunen ska växa och utvecklas.

I kommunens detaljplaner står det
vad kommunen får bygga
och på vilka platser.

Du kan säga vad du tycker
om kommunens planer.

Mer information

Förslag på sidor