Lantmäteri - lättläst

En fastighet är ett område mark
som kan ha skog, vatten och byggnader.

Lantmäteriet bestämmer var
tomtgränser ska gå.
Att bestämma tomtgränser kallas för
lantmäteriförrättning.

Lantmäteriet i Uddevalla gör förrättningar
i hela Uddevalla kommun.

Du kan få information ur fastighetsregistret,
adressregistret och byggnadsregistret från lantmäteriet.

Mer information

Lantmäterifrågor

Lantmäteri

Förslag på sidor