Lantmäteri - lättläst

En fastighet är ett område mark
som kan ha skog, vatten och byggnader.

Lantmäteriet bestämmer var
tomtgränser ska gå.
Att bestämma tomtgränser kallas för
lantmäteriförrättning.

Lantmäteriet i Uddevalla gör förrättningar
i hela Uddevalla kommun.

Du kan få information ur fastighetsregistret,
adressregistret och byggnadsregistret från lantmäteriet.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Mer information

Lantmäterifrågor

Lantmäteri

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00