Kommun och politik - lättläst

Kommunen är uppdelad i förvaltningar
där personal arbetar som kallas tjänstemän.
Tjänstemän är anställda av kommunen.
Till varje förvaltning finns också en nämnd
med politiker som fattar de politiska besluten
om verksamheten.

Sverige är en demokrati.
Det innebär att folket bestämmer
vilka som ska styra Sverige.

Det finns olika politiska partier
att rösta på.
Partierna består av människor
som tycker samma sak
och som vill kämpa tillsammans
för att ändra på saker.

I kommunen är det kommunfullmäktige
som bestämmer. kommunfullmäktige
bestämmer politiker från de olika
politiska partierna.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00
kommunen@uddevalla.se

Förslag på sidor