Förvaltningar - lättläst

Uddevalla kommuns förvaltningar

Uddevalla kommun har många verksamheter
de är fördelade på så kallade förvaltningar.
Här kan du läsa om det viktigaste
som varje förvaltning arbetar med.

Barn och utbildning

Barn och utbildning har hand om
barnomsorgsplaceringar, val till grundskola,
gymnasiet och vuxenutbildningen.

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret ger service
till kommunstyrelsen, som är kommunens
politiska ledning.

Kultur och fritid

Kultur och fritid ansvarar för kommunens badplatser,
fritidsgårdar, bibliotek, idrottsanläggningar,
småbåtshamnar och ger stöd till föreningar.

Samhällsbyggnad

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med de planer
som krävs när det ska byggas något, och ger bygglov.
Att vi ska ha en bra miljö och säkra livsmedel.
Här finns även kommunens lantmäterimyndighet.
Ansvarar för gator, parker, parkering
och kommunens fastigheter.

Socialtjänsten

Socialtjänsten ansvarar för omsorg för äldre
och funktionshindrade. Stöd och rådgivning till
barn, ungdomar och vuxna.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00
kommunen@uddevalla.se

Mer information

Våra förvaltningar

Förvaltningar

Förslag på sidor