Nämnder - lättläst

Det finns olika nämnder i Uddevalla kommun.
Varje nämnd har ansvar för olika saker.
Kommunfullmäktige bestämmer
vilka nämnder som ska finnas.

Nämnderna i Uddevalla:

 • Kommunstyrelsen är som kommunens regering,
  de styr kommunens arbete
 • Barn- och utbildningsnämnden har ansvar
  för till exempel skola och barnomsorg
 • Kultur- och fritidsnämnden har ansvar för
  till exempel bibliotek och idrottshallar
 • Samhällsbyggnadsnämnden har ansvar
  för till exempel bygglov, miljö, gator, trafik, vatten och avlopp.
 • Socialnämnden har ansvar för
  till exempel socialbidrag, missbruk och äldre och funktionshindrade
 • Valnämnden har ansvar för allmänna val och EU-val

Varje nämnd har en förvaltning, ett kontor
som gör det arbete som nämnden bestämmer.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00
kommunen@uddevalla.se

Mer information

Alla nämnder i Uddevalla kommun

Nämnder

Förslag på sidor