Omsorg och hjälp - lättläst

Du som bor i Uddevalla har möjlighet
att få hjälp och stöd om du behöver det.
Hjälpen kan se olika ut. Det beror på
vilken hjälp du behöver.

Det finns stöd och hjälp till barn,
ungdomar, vuxna och äldre.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00
kommunen@uddevalla.se

Förslag på sidor