Äldre - lättläst

Kommunen arbetar mycket med att hjälpa våra äldre
personer som behöver det för att kunna leva ett bra liv.

De äldre får hjälp med att klara sig hemma av hemtjänsten. 

Äldre har också möjlighet att få bo på äldreboenden
eller i en bostad med särskild service.

Vill du veta mer? Ring telefon 0522-69 60 00.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00
kommunen@uddevalla.se

Förslag på sidor