Funktionsnedsättning - lättläst

Personer med utvecklingsstörning kan få hjälp.
Personer med autism kan få hjälp.
Vuxna som fått en svår hjärnskada efter en olycka
eller en sjukdom kan få hjälp. Det kan också vara att
man har en svår psykisk sjukdom.

Om du behöver hjälp måste du själv eller
god man ansöka om detta hos kommunen

Vad är LSS?

LSS är en lag och betyder: Lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade.

I lagen står det att personer med funktionsnedsättning
ska kunna få hjälp att leva som andra.

Vad kostar det?

Den som får hjälp med bostad betalar för hyra och mat.
Inom daglig verksamhet och korttidsvistelse betalar du
för maten. Den mesta hjälpen enligt LSS är gratis.

Vill du veta mer? Ring telefon 0522-69 60 00.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00
kommunen@uddevalla.se

Förslag på sidor