Trafik och resor - lättläst

Kommunen har ansvar för vägarna
och trafiken i Uddevalla kommun.

Uddevalla kommun har som mål
att det ska vara lätt att ta sig fram
på vägar och att säkerheten i trafiken
ska vara god med så låg miljöpåverkan som möjligt.

Uddevalla kommun ansvarar för vägarna
i tätorterna Uddevalla, Ljungskile,
Hogstorp och Lane Fagerhult.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00
kommunen@uddevalla.se

Mer information

Fel på gator, gång och cykelvägar, gatubelysning, parker, lekplatser och parkeringsautomater

Felanmälan

Förslag på sidor