Parkering för personer med rörelsehinder - lättläst

För att få ett tillstånd måste du göra
en skriftlig ansökan och skicka med
ett läkarintyg. Tillståndet kostar ingenting.

Gratis på kommunens
p-platser

Har du ett parkeringstillstånd för rörelsehindrad
parkerar du gratis på kommunens parkeringsplatser.

Parkeringstillståndet ger rätt till att parkera fordonet

  • på parkeringsplats som är skyltad för rörelsehindrad under högst den tid som står på skylten på parkeringsplatsen.
  • högst 3 timmar där lokal trafikföreskrift förbjuder parkering.
  • högst 3 timmar där parkering är tillåten kortare tid än 3 timmar.
  • högst 24 timmar där parkering är tillåten mer än 3 timmar.

Förslag på sidor