Föreningar - lättläst

Det finns mer än 300 föreningar
i Uddevalla. De har olika verksamhet.

Det finns till exempel idrottsföreningar,
kulturföreningar, pensionärsföreningar och
föreningar för funktionsnedsatta.

En lista med telefonnummer och adress
till många föreningar i Uddevalla finns här på hemsidan.

Mer information

Föreningar

Föreningsregister

Förslag på sidor