Förskola och familjedaghem - lättläst

Förskolor och familjedaghem tar hand om
barnen när föräldrarna arbetar eller studerar.
Du betalar avgift för ditt barns plats i förskolan.

Förskola

Barn som är mellan 1 och 6 år kan gå på förskola.

Barnen får både leka och lära sig många saker.
Förskolan har en egen läroplan för vad barnen
ska lära sig. Det är viktigt att träna språk
och förbereda barnen för skolan.

Barnen får förstås också mat -
frukost, lunch och mellanmål.

Om en förälder är arbetslös
får barnet vara i förskolan 15 timmar i veckan.

Om en förälder är föräldraledig
får syskon vara i förskolan 15 timmar i veckan.

Från hösten barnet fyller tre år får barnet vara gratis på förskola
15 timmar i veckan. Det kallas allmän förskola.

Förskolor finns över hela Uddevalla.
Det finns också förskolor där barn kan vara på natten.

Dagbarnvårdare/familjedaghem

Du kan också låta ditt barn vara hos en dagbarnvårdare
på dagarna. Dagbarnvårdare tar hand om barn
i sitt eget hem. Barnen leker, lär sig saker
och lagar mat tillsammans med dagbarnvårdaren.

Någon gång i veckan träffas flera dagbarnvårdare
med barnen för att ha kul och lära sig saker
i en större grupp.

Kontakt

Funktionsbrevlåda Förskolan

0522-69 60 00

forskolan@uddevalla.se

Kungsgatan 29

451 30 Uddevalla

Förslag på sidor