Vuxenutbildningen - lättläst

Vuxenutbildningen är för vuxna elever.

Där kan du få den utbildning du saknar
från grundskolan eller gymnasieskolan
och du kan också få en yrkesutbildning.

Du som saknar grundläggande kunskaper
i svenska kan läsa svenska för invandrare.

Det finns också särskild utbildning för vuxna
för elever som av någon orsak har svårt
att följa den vanliga undervisningen.

Vill du studera efter gymnasiet kan du göra det
på våra yrkeshögskoleutbildningar.

Kontakt

Funktionsbrevlåda Vuxenutbildningen

0522-69 60 00

vuxenutbildningen@uddevalla.se

Mer information

Vuxenutbildningen hemsida

Vuxenutbildning

Förslag på sidor