Barn och unga anhöriga

För dig som är 7-12 eller 13-16 år och har en mamma, pappa eller annan närstående med fysisk/psykisk sjukdom, långvarig funktionsnedsättning eller missbruksproblem.

Kom och var med

På Anhörigcentralen får du vara med i en grupp med andra barn eller ungdomar och gruppledare. Vi träffas efter skoltid under terminerna. Det kostar inget att vara med.

Vill du prata med någon om hur du har det? Vill du vara med i en grupp? Vill du bara kolla om detta är något för dig? Ring eller mejla Anhörigcentralen. Då kan vi boka en tid då vi träffas.

Vi som jobbar på Anhörigcentralen

Vi som jobbar har tystnadsplikt. Vi för inga journaler och registrerar ingen. Verksamheten är ett samarbete mellan Socialtjänsten och Svenska kyrkan i Uddevalla.

Kontakt

E-post: anhorigcentralen@uddevalla.se

Telefon
0522-69 75 88

Adress
Österled 2, Anhörigcentralen Rosenhäll 
451 34 Uddevalla

Mer information

BRIS - Barnens rätt i samhället:

Drugsmart - ungdomssajt om alkohol och andra droger:

Maskrosbarn - för dig som har en förälder eller annan anhörig som missbrukar:

Förslag på sidor