Arbetsmarknad

Uddevalla Kommun samverkar tillsammans med arbetsförmedling, försäkringskassa, näringslivet och andra aktörer för att tillsammans utveckla anställningsbarheten för arbetslösa kommuninvånare.

tillsammans bedrivs ett Jobbcentrum där vi arbetar enligt modellen gemensam handläggning.

Kontakt

Pia Strömsholm, avdelningschef

+46 522‑69 61 20

pia.stromsholm@uddevalla.se

Arbetsmarknadsavdelningen

Junogatan 2

451 42 Uddevalla

Förslag på sidor