Arbetsmarknad

Att utveckla den lokala arbetsmarknaden är en viktig uppgift för Uddevalla kommun. I takt med att näringsliv och arbetsliv förändras behövs nya former för samarbete mellan kommunen och andra parter, till exempel andra kommuner och arbetsförmedlingen.

Uddevalla kommun arbetar för att utveckla fler möjligheter för människor att delta på arbetsmarknaden utifrån sina förutsättningar.

Kontakt

Pia Strömsholm, +46 522‑69 61 20

Avdelningschef

pia.stromsholm@uddevalla.se

Arbetsmarknadsavdelningen Junogatan 2

45142 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00