Arbetsmarknad

Uddevalla Kommun samverkar tillsammans med arbetsförmedling, försäkringskassa, näringslivet och andra aktörer för att tillsammans utveckla anställningsbarheten för arbetslösa kommuninvånare.

tillsammans bedrivs ett Jobbcentrum där vi arbetar enligt modellen gemensam handläggning.

Kontakt

Pia Strömsholm, +46 522‑69 61 20

Avdelningschef

pia.stromsholm@uddevalla.se

Arbetsmarknadsavdelningen Junogatan 2

45142 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00