Arbete för nyanlända

Arbetsförmedlingen ger stöd, råd och information till dig som är nyanländ och arbetssökande. Arbetsförmedlingen har information på olika språk om vägen till arbete för nyanlända.

Uddevalla kommun har studie- och yrkesvägledning, Vuxenutbildning samt möjlighet till arbetsträning (praktik).

Den som inte är EU-medborgare och som vill arbeta i Sverige måste ha arbetstillstånd. En person som söker asyl behöver vara undantagen från kravet på arbetstillstånd för att få arbeta.

Förslag på sidor