Sommarlovspraktik 2020

Som sommarlovspraktikant får du möjlighet till en större inblick i ett visst yrkesområde och kan skaffa dig erfarenheter från arbetslivet. Sommarlovspraktik är ingen anställning, utan en praktik för dig som inte får vanliga sommarjobb. arbetsmarknadsavdelningen@uddevalla.se

Uddevalla kommun erbjuder sommarlovspraktik till dig som:

  • går i årskurs 9 samt årskurs 1 på gymnasiet (oavsett din ålder)
  • är folkbokförd i Uddevalla kommun (det räcker inte med att gå i skolan i Uddevalla)
  • inte hittar något annat sommarjobb​
  • kan kommunicera på svenska språket, både muntligt och skriftligt
  • har ett komplett svenskt personnummer

Vi prioriterar ungdomar i gymnasiets årskurs 1 som inte haft en plats tidigare. Platserna kommer att lottas ut, vilket innebär att man inte garanteras en plats.

Praktiken varar upp till tre veckor, max 90 timmar och pågår under veckorna 25-33:

  • praktikperiod 1: 15/6 - 3/7
  • praktikperiod 2: 6/7 - 24/7
  • praktikperiod 3: 27/7 - 14/8

Praktikersättning

Elever i åk 9: 52 kr/tim. inkl. semesterersättning
Elever i gymnasiets åk 1: 54 kr/tim. inkl. semesterersättning
Inget Ob-tillägg för kvälls- och/eller helgarbete

Ansökan

Ansökningsperiod var 2020-02-17 - 2020-03-08. Beskedet gällande platser lämnas under april.

Kontakt

Telefon 0522- 69 60 00 (vxl)

Adress
Arbetsmarknadsavdelningen
Junogatan 2
451 81 Uddevalla

E-post
arbetsmarknadsavdelningen@uddevalla.se

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00