Sommarlovspraktik 2018

Som sommarlovspraktikant får du möjlighet till en större inblick i ett visst yrkesområde och kan skaffa dig erfarenheter från arbetslivet. Sommarlovspraktik är ingen anställning, utan en praktik för dig som inte får vanliga sommarjobb. 

Ansökningsperioden pågick den 1-18 mars och vi tar inte emot nya ansökningar i år.

Nu har de flesta ungdomarna fått sina placeringsbrev. Målet är att alla som har ansökt om sommarlovspraktik senast den 18 mars och uppfyller kriterier ska få en plats. Har du sökt men inte fått något brev? Ring eller mejla till oss!

Uddevalla kommun erbjuder sommarlovspraktik till dig som:

  • går i årskurs 9 samt årskurs 1 på gymnasiet (oavsett din ålder)
  • är folkbokförd i Uddevalla kommun (det räcker inte med att gå i skolan i Uddevalla)
  • inte hittar något annat sommarjobb​
  • kan kommunicera på svenska språket, både muntligt och skriftligt
  • har ett komplett svenskt personnummer

Vi prioriterar ungdomar i gymnasiets årskurs 1 som inte haft en plats tidigare. Platserna (minst 275) kommer att lottas ut, vilket innebär att man inte garanteras en plats. Målet är dock i år att vi ska kunna erbjuda plats till alla som har sökt och fyller sökriterier. Undantag är vårdelever som går i årskurs 1 och de elever i årskurs 2 som inte har fyllt 18, dessa grupper är garanterade praktikplats inom vården.

Praktiken varar upp till tre veckor, max 90 timmar och pågår under veckorna 25-33.

Praktikersättning
Elever i åk 9: 52 kr/tim. inkl. semesterersättning
Elever i gymnasiets åk 1: 54 kr/tim. inkl. semesterersättning
Inget Ob-tillägg för kvälls- och/eller helgarbete 

Kontakt

Anna Partanen, +46 522‑69 61 39

Minoritetskonsulent

anna.partanen@uddevalla.se

Arbetsmarknadsavdelningen Junogatan 7

45142 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00