Utvärdering sommarlovspraktik

Du som har haft sommarlovspraktik kan nu hjälpa oss med att fylla i nedanstående frågor för att vi ska kunna göra en utvärdering av hur du har upplevt din sommarlovspraktik.
Svar senast 31 augusti.

Jag är: *




Sommarlovspraktiken har fungerat bra: *





Jag är nöjd med det bemötande jag fått från mina arbetskamrater och arbetsplatsen: *







Hur nöjd är du, totalt sett, med din sommarlovspraktik? *





Nedan följer frågor/påståenden gäller arbetsmarknadsavdelningen, som lottar ut platserna
Jag fick den information jag behövde gällande sommarlovspraktiken: *





Jag blev respekterad och lyssnad på: *





Jag upplever personalen hos arbetsmarknadsavdelningen som professionell: *





Hur nöjd är du, totalt sett, med det bemötande du fått i din kontakt med arbetsmarknadsavdelningen? *






Kontakt

Anna Partanen, +46 522‑69 61 39

Minoritetskonsulent

anna.partanen@uddevalla.se

Arbetsmarknadsavdelningen Junogatan 7

45142 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00