Utvärdering sommarlovspraktik

Du som har haft sommarlovspraktik kan nu hjälpa oss med att fylla i nedanstående frågor för att vi ska kunna göra en utvärdering av hur du har upplevt din sommarlovspraktik.

Jag är: *
Sommarlovspraktiken har fungerat bra: *

Jag är nöjd med det bemötande jag fått från mina arbetskamrater och arbetsplatsen: *Hur nöjd är du, totalt sett, med din sommarlovspraktik? *

Nedan följer frågor/påståenden gäller arbetsmarknadsavdelningen, som lottar ut platserna
Jag fick den information jag behövde gällande sommarlovspraktiken: *

Jag blev respekterad och lyssnad på: *

Jag upplever personalen hos arbetsmarknadsavdelningen som professionell: *

Hur nöjd är du, totalt sett, med det bemötande du fått i din kontakt med arbetsmarknadsavdelningen? *


Kontakt

Anna Partanen, +46 522‑69 61 39

Minoritetskonsulent

anna.partanen@uddevalla.se

Arbetsmarknadsavdelningen Junogatan 7

45142 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00