Arbetslöshet

Att öka delaktighet och inkludering på arbetsmarknaden är en viktig uppgift för Uddevalla kommun. Den som är utan arbete en längre tid kan få praktik, arbetsträning eller annan insats från kommunen genom anvisning från Arbetsförmedlingen eller socialtjänsten.

Den som blir utan arbete ska anmäla sig till Arbetsförmedlingen för att få information och stöd.

Den som är utan arbete kan få hjälp med försörjning från a-kassa, Försäkringskassan eller socialtjänsten beroende på situation och hur länge man varit utan arbete.

Kontakt

Pia Strömsholm, +46 522‑69 61 20

Avdelningschef

pia.stromsholm@uddevalla.se

Arbetsmarknadsavdelningen Junogatan 2

45142 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00