Arbetssökande

Om du blir arbetslös är det viktigt att du anmäler dig på Arbetsförmedlingen din första arbetslösa dag. Detta för att få den ersättning du har rätt till samt kunna ta del av Arbetsförmedlingens stöd och råd i att söka ett nytt arbete, en praktikplats eller vidareutbilda dig.

Uddevalla kommun samverkar med Arbetsförmedlingen och kan erbjuda arbetsträning/praktik inom olika områden.

Vi har också ett Jobbcafé som alla är välkomna att besöka för att få hjälp i sitt jobbsökande.

På sommaren finns möjlighet att söka sommarlovspraktik för ungdomar i årskurs 9 och årkurs 1 på gymnasiet.

Förslag på sidor