Jobbcentrum

Jobbcentrum är ett forum där medarbetare från Arbetsförmedlingen, Vuxenutbildningen, Arbetsmarknadsenheten, Försörjningsstöd och Integrationsenheten samverkar för att erbjuda den arbetssökande rätt insats.

Tillsammans skapar vi en gemensam planering med målsättning studier eller arbete. Vi samverkar även med andra aktörer för att bredda vår kompetens och insatsutbud.

Kontakt

Annie Sörensen Ringi, enhetschef

+46 522‑69 61 65

annie.sorensenringi@uddevalla.se

Arbetsmarknadsavdelningen

Junogatan 2

451 42 Uddevalla

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00