Samverkan genom gemensamt ansvar för individens bästa

Jobbcentrum är ett samverkansforum för aktörer som verkar runt individer som står långt ifrån arbetsmarknaden.

På Jobbcentrum samlas aktörerna som bland annat består av

  • Arbetsförmedlare från Arbetsförmedlingen
  • Rehabvägledare från Samordningsförbundet Väst
  • Studie och yrkesvägledare från Uddevalla vuxenutbildning
  • Socialsekreterare från Försörjningsstöd, Uddevalla kommun
  • Konsulenter från Arbetsmarknadsenheten, Uddevalla kommun
  • Ungdomskonsulent, NIKE ungdom, Uddevalla kommun
  • Ungdomskonsulent, Kommunala aktivitetsansvaret, Uddevalla kommun

På Jobbcentrum samlas de olika aktörerna för att tillsammans planera och följer upp insatser runt en individ. Vi vill att individen ska få rätt insats som leder till rätt försörjning med korta ledtider.

För att lyckas med detta är vår ambition att knyta fler aktörer till samverkan.

Vill du att vi planera och följer upp insatser runt dig?
Prata med din arbetsförmedlare, socialsekreterare eller konsulent.


Är du arbetsgivare och är intresserad av att ta socialt ansvar?

Är du en aktör som kan erbjuda en aktivitet, kurs, stödinsats eller annat engagemang som bidrar till att arbetssökande kan etablera sig på arbetsmarknaden?
Jobbcentrum hjälper dig med rätt kontakter. Kontakta Koordinator Anna Berneland.

Kontakt

Anna Berneland, koordinator

+46 522‑69 67 32

anna.berneland@uddevalla.se

Arbetsmarknadsavdelningen

Junogatan 2

451 42 Uddevalla

Förslag på sidor