Sommarlovspraktik 2024

Som sommarlovspraktikant får du möjlighet till en större inblick i ett visst yrkesområde och kan skaffa dig erfarenheter från arbetslivet. Sommarlovspraktik är ingen anställning, utan en praktik för dig som inte får vanliga sommarjobb. 

Vem kan få sommarlovspraktik?

Uddevalla kommun erbjuder sommarlovspraktik till dig som:

 • Går i årskurs 9 samt årskurs 1 på gymnasiet (du måste ha fyllt 15 år.)
 • Är folkbokförd i Uddevalla kommun (det räcker inte med att gå i skolan i Uddevalla.)
 • Inte hittar något annat sommarjobb.​
 • Kan förstå och kan göra dig förstådd på svenska (för att du ska kunna få en meningsfull och säker sommarlovspraktik.)
 • Har ett komplett svenskt personnummer.

Vi prioriterar ungdomar i gymnasiets årskurs 1 som inte haft en plats tidigare. Platserna kommer att lottas ut, vilket innebär att man inte garanteras en plats.

Praktiken varar upp till tre veckor, max 90 timmar och pågår under veckorna 25-33. Det finns tre standardperioder men det kan även förekomma kortare perioder eller andra veckokombinationer.

 • Praktikperiod 1: 17 juni - 5 juli (v.25-27)
 • Praktikperiod 2: 8 juli - 26 juli (v.28-30)
 • Praktikperiod 3: 29 juli - 16 augusti (v.31-33)

Praktikersättning

 • Elever i åk 9: 52 kr/tim inklusive semesterersättning.
 • Elever i gymnasiets åk 1: 54 kr/tim inklusive semesterersättning.
 • Inget Ob-tillägg för kvälls- och/eller helgarbete.

Ansökningsperiod

Ansökningsperioden är vecka 9-12, 26 februari – 24 mars.

Länk till ansökan: Sommarlovspraktik 2024 (varbi.com)

Kontakt

Telefon 0522- 69 60 00 (vxl)

Adress
Arbetsmarknadsavdelningen
Junogatan 2
451 81 Uddevalla

E-post
sommarlovspraktik@uddevalla.se

Förslag på sidor