Ansökan om att ta emot sommarlovspraktikanter

Nu blickar vi framåt mot sommarpraktik 2024 och hoppas på en fantastisk sommar! Vi söker arbetsplatser i kommunen, inom föreningar och stiftelser som kan ta emot elever som går i grundskolans årskurs 9 samt årskurs 1 på gymnasiet under sommaren.

Vilka arbetsuppgifter är lämpliga? Enligt Arbetsmiljöverket ska en ungdom som har gått ut grundskolan och fyller 16 år under året får ha ett ”normalt och ofarligt” arbete och ska ha en handledare på arbetsplatsen. Arbetsgivaren ska göra en riskbedömning och ge tydliga instruktioner.

Praktiken ska vara upp till tre veckor och är indelade i tre perioder under veckorna 25-33. Fyll i ansökan här nedan senast den 25 februari. Arbetstiden ska vara förlagd mellan kl. 07.00-18.00, endast vardagar om inte annat överenskommits med Arbetsmarknadsavdelningen. Arbetstiden får inte överstiga 8 timmar/dag, 6 timmar brukar vara lagom. Arbetsmarknadsavdelningen utbetalar ersättning till sommarlovspraktikanterna för max 90 timmar.

 

Mer information om vad som gäller för årets Sommarlovspraktik kommer att mailas ut till kontaktperson och handledare så dubbelkolla så att alla uppgifter stämmer. Om något har blivit fel så kan ni kontakta oss på sommarlovspraktik@uddevalla.se

Läs om hur Uddevalla kommun behandlar dina personuppgifter »Kontaktuppgifter: * (obligatorisk)
Kontaktuppgifter:
Kan ni ta emot ungdomar med särskilda behov? Det kan handla om en ungdom som behöver träna svenska språket, ungdomar som har olika typer av funktionsnedsättningar eller en ungdom som behöver en anpassad praktikplats pga. sociala skäl. * (obligatorisk)
Kan ni ta emot ungdomar med särskilda behov? Det kan handla om en ungdom som behöver träna svenska språket, ungdomar som har olika typer av funktionsnedsättningar eller en ungdom som behöver en anpassad praktikplats pga. sociala skäl.


Praktikplatser som kryssat ”ja” på ovanstående fråga, kontaktas av arbetsmarknadsavdelningen om en elev med särskilda behov lottas till en plats hos er.
Det finns tre perioder att välja mellan: * (obligatorisk)
Det finns tre perioder att välja mellan:


Förslag på sidor