Möt våra medarbetare

Uddevalla kommun har cirka 4 500 anställda inom olika yrkeskategorier. Är du nyfiken på hur det är att vara anställd inom kommunen? Här berättar några av våra medarbetare om sina arbetsplatser.

Frida Häller, assistent på kultur och fritid
"- Jobbet är väldigt socialt med många kontakter under en dag. Det är också självständigt, något jag trivs bra med."

Frida Häller, assistent, arbetar på kultur och fritid.

Maria Åkerkvist, planarkitekt på samhällsbyggnad
"- Det bästa med mitt yrke är att få arbeta både estetiskt och tekniskt"

Maria Åkerkvist, planarkitekt, arbetar på miljö och stadsbyggnad.

Morgan Sandblom, förstelärare på sommarhemsskolan
"- Skolan har en spännande framtid, delvis på grund av skolans IKT-baserade arbetssätt men även på grund av de initiativ och visioner som finns inom skolan"

Morgan Sandblom

Niclas Augustin, socialsekreterare på socialtjänsten
"- Det allra bästa med yrket är att jag har stor möjlighet att påverka människors liv och hjälpa personer som befinner sig i en kris"

Niclas Augustin

Jenny Nord, mark- och exploateringsingenjör på samhällsbyggnad
"- Att arbeta i kommunen är kul och utmanande. Kommunen växer och
utvecklas mycket just nu vilket gör att det hela tiden finns nya spännande frågor att ta itu med"

Jenny Nord

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00