Frida Häller, assistent

Frida Häller, assistent

Frida Häller, assistent

Frida Häller, assistent vid föreningsstöd/utveckling

Frida Häller arbetar som assistent på Kultur-och fritidsförvaltningen sedan 2011. Hennes första tid i kommunen var som praktikant. Praktiken övergick i ett vikariat som sedan blev en fast tjänst. Hon har hunnit arbeta två år med de arbetsuppgifter hon har idag. 

Vad gör du under en dag?

- Framförallt hjälper jag föreningar och privatpersoner att göra lokalbokningar. Ibland behövs det lokaler för ett idrottsevenemang, andra gånger kan det vara ett möte eller en övernattning som är på gång.

Frida ser även till att bokningar av båtplatser på Gustafsberg, Ranneberg och Mollön fungerar under sommaren. En arbetsdag innebär att kontrollera bokningssystemet för idrottsanläggningarna i kommunen, där hon också godkänner eller avslår bokningsförfrågningar som kommer in.  

Frida ser flera fördelar med jobbet som assistent. Hon beskriver jobbet som socialt med många kontakter under en dag. Jobbet är också självständigt, något hon trivs bra med.

Andra arbetsuppgifter som hon ansvarar för är fakturering av hallhyror. Dessutom ser hon till att föreningar får nyckel/tagg för att komma in i en bokad lokal.

Hur är det att arbeta i kommunen?

- Mitt intryck har varit positivt från första början. Det är bra stämning på arbetsplatsen och jag trivs med mina kollegor. På kultur-och fritidsförvaltningen är jobbet omväxlande. Frida beskriver ett öppet arbetsklimat och en god sammanhållning mellan avdelningarna. Det händer alltid något nytt på förvaltningen att diskutera med kollegorna om, säger Frida Häller.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00