Morgan Sandblom, förstelärare

Morgan Sandblom, förstelärare

Morgan Sandblom, förstelärare

Morgan Sandblom, förstelärare på Sommarhemsskolan. I åtta år har Morgan arbetat som lärare i Uddevalla kommun, sedan i oktober 2013 är han även förstelärare.

Vad innebär det att vara förstelärare?

Yrket förstelärare är en nationell karriärsatsning på läraryrket som ska öka yrkets attraktionskraft och säkra god kvalitet i ungas utbildning. Att vara förstelärare innebär också att ha arbetsuppgifter utöver undervisningen, till exempel att handleda lärarstudenter eller vara huvudansvarig för ett skolämne.

- För min del innebär tjänsten som förstelärare att få in mer digitala verktyg i undervisningen och öka kunskapen. Jag vill att eleverna ska kunna följa med i utvecklingen, då måste ju vi lärare också anpassa oss.

Morgan, som ursprungligen kommer ifrån Falköping, började arbeta på Äsperödsskolan av en tillfällighet. År 2007 tog han examen från lärarutbildningen och hade precis påbörjat en kurs i konflikthantering vid Göteborgs Universitet när han fick nys om en lärartjänst i Uddevalla. Det var en tjänst som stödundervisande lärare för årskurs 7-9 på Äsperödsskolan som han blev rekommenderad till genom en bekant på skolan. Tjänsten blev hans och sedan dess har Morgan arbetat som lärare på skolan.

- Jag älskar mitt jobb, det är jätteskoj! Och det är fantastiskt att se vilken utveckling eleverna går igenom från sjunde till nionde klass.

En anledning till att Morgan valde läraryrket var för att göra undervisning roligare. Några av de ämnen som han själv undervisar i idag var bland dem som han tyckte var tråkigast när han gick i skolan. Han trivs med att undervisa högstadieelever och menar att allt bygger på att ha en bra relation med eleverna.

Hur är det att arbeta i Uddevalla kommun?

Morgan ser ljust på framtiden för Uddevalla kommuns skola. Han nämner initiativ och förändringar inom skolan som han anser är viktiga för att arbetet som lärare ska förknippas med glädje och för att arbetsgivaren ska förknippas med tilltro. Ett exempel på ett sådant initiativ är de workshops som kommunens lärare bjuds in för att delta i. Att kunna samlas och utbyta erfarenheter på detta sätt liknar han med gratis kompetensutveckling.

- Uddevalla kommuns skola har en spännande framtid, delvis på grund av skolans IKT-baserade arbetssätt men även på grund av de initiativ och visioner som finns inom skolan.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00