Viktor Miller, socialsekreterare

Viktor Miller

Viktor Miller

Hur kommer det sig att du har valt att jobba hos Uddevalla kommun?
Jag bor och är uppvuxen i Uddevalla och har en bakgrund där jag jobbat inom kommunen på flera olika platser och sektioner så jag trivs med Uddevalla kommun som arbetsgivare.

Vad gör en socialsekreterare?
En utredande socialsekreterare som jag arbetar som jobbar med att utreda och kartlägga barn och familjers situation för att se ifall barnet eller familjen behöver stöd på något sätt. Vi jobbar utifrån socialtjänstlagen och kan bevilja stödinsatser för att hjälpa barn och familjer att möta olika svårigheter som kan uppstå i vardagen.

Vad är det bästa med ditt jobb tycker du?
Det är att jag har möjligheten att hjälpa barn, ungdomar och familjer som är i behov av stöd. Jobbet är väldigt spännande och utmanande där man använder sig själv och samtalet som verktyg. Något av det bästa med jobbet är även arbetsgruppen som jag jobbar med där man samarbetar väl och har god sammanhållning.

Hur kan en typisk arbetsdag ut?
Det är svårt att beskriva då dagarna kan se väldigt annorlunda ut. Men i stora drag så består dagarna av möten, samtal med klienter och samverkanspartners och mycket administration. Däremot kan arbetsdagarna förändras snabbt beroende på om det uppstår akuta omständigheter som gör att man behöver agera i andra ärenden än vad man först planerat.

Vilken utbildning kan man gå för att jobba med det du gör?
Det vanligaste är att du har en socionomutbildning eller examen i socialpedagogiska programmet.

Vad krävs för att jobba som socialsekreterare?
Du behöver vara stresstålig, ombytlig, anpassningsbar och att du är intresserad av att träffa och hjälpa människor. Du måste vara ödmjuk inför att möta människor i svåra situationer och vara beredd på att hantera att det svänger fort i jobbet.

Vilka fördelar ser du med att arbeta i en kommunal verksamhet?
2020 har det blivit ännu tydligare varför det är fördelaktigt att jobba i en kommunal verksamhet. Utifrån det ger en viss trygghet att jobba inom kommunen som jag anser är en stor fördel. Sen är den kommunala sektorn väldigt bred och det finns många möjligheter att jobba i olika verksamheter och utvecklas.

Vad ser du för möjligheter att utvecklas i Uddevalla kommun?
Jag ser stora möjligheter att utvecklas i Uddevalla kommun. Jag jobbar med socialt arbete och det finns flera olika typer av verksamheter jag kan jobba med det inom. På det sätter finns det stora möjligheter att utvecklas och många typer av arbeten att ge sig i kast med.

Förslag på sidor