Simkort

Uddevalla kommun byter operatör och går över från Tele2 till Telia och det är dags för dig att byta simkort i din telefon.

Det är viktigt att du byter ditt simkort den 13 april för att du ska kunna ringa och surfa som vanligt. Här hittar du mer information om vad du behöver göra.

Simkort skickas till din arbetsplats

Simkorten skickas direkt från Telia i lila kuvert till din arbetsplats utifrån de kontaktuppgifter du har i Outlook. Utskicken startar under vecka 9 och du sparar ditt kuvert till den 13 april.

Byt simkort den 13 april

Det är viktigt att du byter ut ditt simkort på rätt datum, den 13 april. Om du byter simkortet för tidigt kommer telefonen inte att fungera. 

Hur byter jag ut simkortet i min telefon?

 • Stäng av telefonen
 • Tryck ut simkortshållaren ur telefonen
 • Ta fram ditt nya simkort ur kuvertet och sätt i det på samma plats i hållaren
 • Tryck in simkortshållaren i telefonen
 • Starta telefonen
 • Den nya pinkoden till abonnemanget står på plastkortet.
 • Ange den nya koden när telefonen frågar efter pinkoden för SIM-kortet.

Guider som visar hur du byter:

Använd sökfunktionen för att hitta din modell eftersom vi har flera varianter av Samsung.

Saknar du ditt simkort

Har du fått sms om byte men saknar ditt simkort inför den 13 april anmäler du det via intranätet Inblicken under menyvalen Självservice & Support / Telefoni, abonnemang / Support telefoni / Byte SIM-kort./ Saknar SIM-kort

Kortnumren blir femsiffriga

För att skapa unika anknytningsnummer i växeln behöver numret förlängas med ytterligare en siffra. Från den 13 april blir kommunens kortnummer därför femsiffriga och består av de fem sista siffrorna i ditt telefonnummer. Exempelvis får telefonnummer 0522-69 45 65 kortnummer 94565 (tidigare kortnummer var 4565).

Ny version av Trio

Kommunens hänvisningssystem Trio kommer att uppgraderas till en ny version. Har du läst in röstmeddelande eller angett schema för telefontider behöver dessa göras om. Du loggar in i Trio på samma sätt som tidigare.

Mer information om simkort, kortnummer och Trio

Du hittar mer information om förändringarna på intranätet Inblicken under menyvalen Självservice & Support / Telefoni, abonnemang / Support telefoni / Byte SIM-kort.

Var uppmärksam på att du kan behöva logga in på Inblicken för att nå informationen.

Vanliga frågor och svar

Varför måste jag byta simkort?

Uddevalla kommun byter operatör och går över från Tele2 till Telia. Ny operatör betyder nytt simkort och därför måste alla simkort bytas ut.

Ska jag byta min telefon?

Nej, telefonen kommer inte att bytas ut.

När ska jag byta ut mitt simkort?

Du ska byta ditt simkort den 13 april.

Vad händer om jag inte byter mitt simkort rätt dag?

Ditt gamla simkort stängs ner och kommer sluta att fungera. Det innebär att du inte kommer kunna ringa eller surfa.

Behöver jag säkerhetskopiera min telefon före bytet?

Nej, du behöver inte säkerhetskopiera för bytet av simkort.

Hantera gamla röstmeddelanden i nuvarnde versionen av Trio

Gamla meddelanden i nuvarande Trio-program behöver lyssnas av och eventuellt laddas ner om de ska finnas kvar efter versionsbytet av Trio.

Kontrollera röstmeddelanden och hänvisningar i nya Trio User

Har du läst in röstmeddelanden, angett schema för telefontider eller andra hänvisningar behöver dessa kontrolleras i den nya versionen av Trio så de är riktiga efter bytet.

Vad händer med mina kontakter?

Är du osäker på om du har kontakter på SIM-kortet rekommenderar vi att du tar ut simkortet ur telefonen för att se om kontakterna ligger kvar i telefonen. Detta bör göras innan portering.

Vilken simkorts storlek som jag ska trycka ut?

Jämför med ditt gamla kort.

Vad ska jag göra med mitt gamla simkort?

Förbrukade SIM-kort sorteras som brännbart hushållsavfall.

Är utlämningsstället anpassat till riktlinjerna för Covid-19?

Alla utlämningsställen följer de aktuella råd och riktlinjer som gäller för Uddevalla kommun.

Mer om den nya telefonilösningen för Uddevalla kommun

Uddevalla kommun samverkar med Sotenäs, Munkedal, Lysekil och Vänersborg i frågor som rör telefoni. Kommunerna har tillsammans genomfört en ny upphandling för telefonitjänster. Den nya telefonilösningen som upphandlingen resulterade i väntas få följande positiva effekter:

 • Ännu högre driftsäkerhet och därmed ökad tillgänglighet
 • Lägre kostnader för abonnemang och telefonilösningen i sin helhet
 • Ökad redundans och tillgänglighet till support
 • Möjlighet till att effektivisera och minska arbetstid för support och administration

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00