Sommarjobba som personlig assistent

Att arbeta som personlig assistent i någons hem är att ha en annorlunda yrkesroll som ställer stora krav på kompetens, lyhördhet och flexibilitet. Det är ett meningsfullt arbete som kan vara krävande men också mycket stimulerande och som är oerhört viktigt för en annan människas möjlighet till god livskvalité.

Personlig assistans är personlig och därmed utformad efter den enskildes förutsättningar och önskemål. Vägledande är också det individuella beslutet gällande assistansens omfattning och det avtal som personen ingår med kommunen kring assistansens villkor – vilket innebär att arbetsuppgifterna varierar beroende på personens funktionsnedsättning och livssituation.

Assistenten skall arbeta tillsammans med personen i dennes dagliga liv.
Eftersom uppgifterna i hög grad utgår från varje enskild persons behov är det svårt att ange en gemensam kompetensprofil för alla assistenter. Utbildnings- och yrkesbakgrund kan variera och måste alltid kompletteras med det kunnande som krävs i den enskilda situationen.

Det är dock värdefullt om du har utbildning och/eller erfarenhet när det gäller omvårdnad.
Livserfarenhet och personlig mognad är viktiga egenskaper.

Förslag på sidor