Vikarie i grundskolan

Är du intresserad av att vikariera som lärare, fritidspedagog, elevassistent eller habiliteringspersonal inom skola, anpassad grundskola och fritidshem när ordinarie personal är sjuk eller borta en kortare tid av annan anledning?

Din intresseanmälan skickas ut till alla kommunala grundskolor, där varje skola ringer in timvikarier vid behov.

När du har fyllt i formuläret här nedan får du ett svar med bekräftelse på att vi tagit emot din intresseanmälan. När du sedan kompletterat din ansökan genom att skicka in ditt utdrag ur belastningsregistret i original får du en bekräftelse per post, samtidigt som vi returnerar ditt utdrag.

Välkommen med din intresseanmälan!

Läs om hur Uddevalla kommun behandlar dina personuppgifter »
Jag är intresserad av att vikariera på: * (obligatorisk)

Min utbildning: * (obligatorisk)När du trycker på "Skicka" kommer din ansökan till grundskolekontoret. Du måste även fylla i en begäran om utdrag från Polisens belastningsregister. Din anmälan behandlas inte förrän vi fått utdraget. Länken till Polisens belastningsregister hittar du här nedan.

Observera!

Din anmälan kommer inte att behandlas förrän du skickat in ett registerutdrag från polisens belastningsregister.

Blankett för begäran om registerutdrag från polisen

Skicka ditt utdrag, i original, till:

Sophie Strid
Grundskolekontoret
451 81 Uddevalla

Om du vill stå kvar på grundskolans vikarielista är det viktigt att du uppdaterar ditt registerutdrag inför varje nytt läsår.

Mer information

Läs om Källan, särskild undervisningsgrupp

Källan - särskild undervisningsgrupp

Läs om grundsärskola

Anpassad grundskola

Förslag på sidor