Kort anställning på kommunens arbetsplatser

Uddevalla kommun kan erbjuda kort anställning på kommunala arbetsplatser (såsom till exempel skolor, äldreboende, parker och verkstäder) som introducerande eller kompetensutvecklande insats eller på grund av en funktionsnedsättning.

Deltagaren får stöd och hjälp från en konsulent som hittar en kort anställning utifrån deltagarens förutsättningar. Anställningen ska ge deltagaren bättre förutsättningar för annat arbete eller utbildning efter anställningen.

Deltagare kommer till kort anställning (med stöd/subventionerad) på kommunens arbetsplatser från Arbetsförmedlingen eller socialtjänsten. Dessutom är deltagaren alltid på praktik/arbetsträning innan kort anställning eventuellt kan bli aktuellt.

Kontakt

Pia Strömsholm, +46 522‑69 61 20

Avdelningschef

pia.stromsholm@uddevalla.se

Arbetsmarknadsavdelningen Junogatan 7

45142 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00