Praktik/arbetsträning på kommunens arbetsplatser

Kommunen har praktik/arbetsträning runt om på kommunala arbetsplatser (skolor, äldreboende, parker och verkstäder). Deltagaren får stöd och hjälp från en konsulent som hittar en praktikplats/arbetsträningsplats utifrån deltagarens förutsättningar. Praktiken ska ge deltagaren bättre förutsättningar för annat arbete eller utbildning efter praktiken.

Till Uddevalla kommuns praktik/arbetsträning kommer deltagare från Arbetsförmedlingen.

Kontakt

Pia Strömsholm, +46 522‑69 61 20

Avdelningschef

pia.stromsholm@uddevalla.se

Arbetsmarknadsavdelningen Junogatan 7

45142 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00