Ett enat Bohuslän

Sedan 2014 samverkar Bohusläns kommuner och besöksnäringens aktörer kring Bohuslän som destination. Samtliga elva kommuner har enhälligt beslutat att verka för Ett enat Bohuslän i besöksnäringsfrågor.

Bild från Ett enat Bohusläns årsmöte på Bohusgården Hotell & Konferens i Uddevalla år 2018

Bild från Ett enat Bohusläns årsmöte på Bohusgården Hotell & Konferens i Uddevalla 9 mars 2018

Samtliga kommuner i Bohuslän har ställt sig bakom en avsiktsförklaring för offentlig samverkan kring besöksnäringen i Bohuslän. Utifrån avsiktsförklaringen har en handlingsplan formulerats och en struktur för hur kommunerna ska arbeta gemensamt med olika frågor har tagits fram.

Målet är att öka det ekonomiska värdet av besöksnäringen och ge företagen ökad lönsamhet samt öka sysselsättningen. För att uppnå detta krävs fler besökare under hela året och en högre konsumtion per besökare.

Kommunerna har sedan 2015 samarbetat kring prioriteringarna:

  • Kommunicera och stärka varumärket Bohuslän
  • Tillståndsgivning
  • Beakta besöksnäringen i den kommunala översiktsplaneringen
  • Kollektivtrafik och dess betydelse för besöksnäringen
  • Cykel- och vandringsleder
  • Hållbar destinationsutveckling

Läs mer om Ett enat Bohuslän på Turistrådet Västsveriges hemsida

Kontakt

Helena Henriksson, näringslivskoordinator

+46 522‑69 84 71

helena.henriksson@uddevalla.se

Stadshuset

Varvsvägen 1

451 81 Uddevalla

Förslag på sidor