Fakta om näringslivet

Uddevalla är en tillväxtkommun med ständigt ökat antal invånare, och här finns ca 5 600 aktiva företag inom de mest skilda branscher. Sedan år 2000 har vi haft en nettoökning på ca 300 nya företag/år. De två största branscherna på den privata sidan är bygg och detaljhandeln.

Stark entreprenörsanda

Med en stark entreprenörsanda och ett nära samarbete mellan kommun och näringsliv, erbjuder Uddevalla kommun många möjligheter för nya och etablerade företag.

Handel och utbildning

Uddevalla är ett regionalt centrum för handel och utbildning. Här finns Sveriges största gymnasieskola och handeln är extremt stark. Uddevalla har sju aktiva handelsområden från Ljungskile i söder till Torp i norr.

Ett aktivt näringsliv

I Uddevalla finns många aktiva företagare som deltar i olika organisationer och nätverk för att förbättra företagandets villkor och föra samhällsutvecklingen framåt. Uddevalla kommun stödjer utvecklingen i nätverken och arbetar aktivt för att marknadsföra Uddevalla som etablerings- och besöksort.

Förslag på sidor