På bilden ser vi företag från Kristeviks företagscenter: Byggtillbehör i Väst, 4L Ekonomi, Once Wall.

På bilden ser vi företag från Kristeviks företagscenter: Byggtillbehör i Väst, 4L Ekonomi, Once Wall.

Kristeviks företagscenter

Vi besöker Kristeviks företagscenter som ägs och drivs av Niklas Alm. Här huserar flera företag, bland annat Byggtillbehör i Väst som ägs av Christian Gatt vars bolag säljer byggtillbehör mot entreprenörer.

- Jag arbetar mot entreprenörer som i sin tur lägger anbud på upphandlingar. Det enda som jag kan tycka är att det är tråkigt när det går ut upphandlingar som sen läggs ner för att det blir för dyrt, bara för att man har dålig kalkyl från början. Det är ju oerhört många personer som sätts i arbete och sen bestämmer man bara att det blir för dyrt, säger Christian Gatt.

4L Ekonomi

Ett annat företag som hyr in sig i Kristeviks företagscenter är redovisningsbyrån 4L Ekonomi. Företaget ägs och drivs av Lovisa Ljungvall, som även driver företaget 4L Fusion, som köper in bolag som ska rekvideras.

- Sammanlagt har jag 3 anställda i företaget, så vi är sammanlagt 4 med mig. Jag har inte jättemycket kontakt med kommunen. Jag har kontakt med andra myndigheter. Det är om det är kunder som har upphandlingar och så, säger Lovisa Ljungvall, som tycker placeringen av företagscentret är bra då det är lätt att ta sig till och alltid finns parkeringar för hennes kunder.

Once Wall

Det tredje företaget som är på plats representeras av Niklas Alm, som också äger och driver Kristeviks företagscenter. Företagscentret slog upp portarna för cirka 10 år sedan och hyr ut lokaler till företag, både kontor, butik och lagerplatser. Det andra företaget som han äger är Once Wall, som säljer fasadbeklädnad.

- Det är en fantastisk superprodukt, som kommuner skulle anamma då den är så grym. Vi har även Lavella, som vi sitter på, varför vi har mycket kontakt med bygghandeln, säger Niklas Alm.

Med på träffen är även Terje Skaarnes, som innan han blev konsult drev Bra Miljöteknik i Uddevalla. Terje arbetar bl.a. för OnceWall med framför allt marknadsföring och försäljning mot kommuner, bostadsrättsföreningar och bygghandeln.

- Ofta så beskriver man i detaljplaner vilket material som man ska använda till fasader istället för funktion och beskriva vilka egenskaper eller utseende materialet ska ha. Så om det står i detaljplanen att man ska ha trä, så kan det innebära att man behöver beviljas undantag vid nyproduktion, men om man tittar i plan- och bygglagen (PBL) så får man ändra fasad utan bygglov om det inte ändrar husets karaktär eller områdets karaktär. Våra paneler är exakta imitationer av träfasader och det kan då bli knepigt för våra kunder då som inte får sätta upp våra paneler fast det ser ut som trä, säger Terje.

Service

Kristeviks företagarcentrum ligger norröver om Uddevalla, cirka 20 minuter från centrum. Hur upplever de kommunens service som företagare utanför Uddevalla?

- Vi är förundrade över hur det kan vara så mycket fokus på stan. För oss är inte centrum i stan, utan det är snarare Torp. Vi tycker ju till exempel att det är en fördel att stadshuset ligger där det ligger, så att man slipper åka in till stan, säger Niklas.

- Jag hade min verksamhet i stan i 11 år och har man sin parkering så är det inga problem, men har man inte det, då är det inte roligt. På 15 minuter hinner man knappt upp och lämna papper till redovisningsbyrån. Man vill än mindre parkera långt bort och gå in för man hinner inte det, då vi lever i ett stressigt samhälle idag, säger Christian.

Gynna småföretag

En annan viktig fråga är snöröjningen som de gärna ser får upphandlas på entreprenad.

- Man borde gynna de små företagen, till exempel genom att de får möjlighet att röja snö, avslutar Niklas.

 

Lovisa Ljungvall, 4L Ekonomi.

Lovisa Ljungvall, 4L Ekonomi.

Niklas Alm, Terje Skaarnes, Once Wall.

Niklas Alm, Terje Skaarnes, Once Wall.

Christian Gatt, Byggtillbehör i Väst

Christian Gatt, Byggtillbehör i Väst.

Du kanske också är intresserad av