3D-printing i Uddevalla

En förstudie som syftade till att utreda möjligheterna att etablera ett centrum för 3D-printing i Uddevalla. Det vi tänker oss är en ”plattform” där både offentliga och privata aktörer kan utnyttja maskinpark och även köpa till kompetens. Utredningen visar att det finns goda förutsättningar att etablera sådan 3D-plattform. I det ”ekosystem” som plattformen ska vara en del av ingår bland annat produktionstekniskt centrum på Innovatum, leverantörer av 3D-skrivare, universitet och utbildningsföretag. Förstudien finansierades av Västra Götalandsregionen och Uddevalla kommun.

Nu startar nästa fas som är att söka projektfinansiering för iscensättande av en process.

Projektperiod: 1 januari 2017 – 30 juni 2017, Finansiärer: Västra Götalandsregionen och Uddevalla kommun

Länk till slutrapport Pdf, 1.9 MB.