Återbruksparken

Syftet med Leader-projektet ”Återbruksparken” var att lägga grunden till en återbrukspark. Återbruksparken är ett miljöprojekt med stort fokus på social hållbarhet. Den är icke vinstdrivande och öppen för både privat och offentlig sektor. Det övergripande målet är en cirkulär ekonomi med hållbar resursanvändning och minskad miljöpåverkan.

Syftet med Återbruksparken var också att öka miljömedvetenheten hos allmänheten, inte minst hos ungdomar. Aktiviteterna och arbetet inom Återbruksparken skall utveckla och integrera personer som lever på ekonomiskt stöd till en arbetsmarknad bland annat genom att stimulera bildandet av ASF (arbetsintegrerande sociala företag) med miljövårdsfokus.

"Återbruksparken" beviljades stöd från Landsbygdsfonden, Leader Södra Bohuslän.
Avdelningen för Hållbar tillväxt, Uddevalla kommun är projektägare.

  • Projektägare: Uddevalla kommun
  • Projekttid: 22 oktober 2018 - 29 februari 2020
  • Projektbudget: 398 910 kr

Kontakt

Anneli van Roijen, utvecklare

+46 522‑69 61 49

anneli.vanroijen@uddevalla.se

Stadshuset

Varvsvägen 1

451 81 Uddevalla

Förslag på sidor