Bohusbanan

Bild av ett dubbelspår för tåg

Långsiktigt mål, dubbelförbindelse Köpenhamn - Göteborg - Oslo, via Svinesund(missing link)

En bättre infrastruktur krävs för att uppnå de nationella och regionala klimatmålen, och samtidigt ha en fortsatt tillväxt och konkurrenskraft. Ett dubbelspår på Bohusbanan mellan Göteborg och Oslo ger stora vinster vad gäller restid, arbetsmarknad, tillväxt, godstransporter och miljö.

Uddevalla är en del av stråket Oslo-Köpenhamn där det sammanlagt bor nästan 8 miljoner människor. Ett utbyggt och moderniserat järnvägsnät öppnar möjligheterna för en gemensam skandinavisk arbetsmarknad.

Det finns många argument till varför Bohusbanan måste utvecklas och varför stäckan Köpenhamn - Oslo är så viktigt för såväl Västra Europa, Sverige, Västra Götalandsregionen och Bohuslän. Samverkansgruppen kommer under 2019 att ställa samman en rapport som identifierar nyttor utifrån befintlig statistik rörande sträckan Göteborg - Oslo. Den kommer att publiceras på denna sidan.

10 kommuner och 5 näringslivsorganisationer samarbetar:

 • Kungälvs kommun
 • Lysekils kommun
 • Munkedals kommun
 • Orust kommun
 • Sotenäs kommun
 • Stenungsunds kommun
 • Strömstads kommun
 • Tanums kommun
 • Tjörns kommun
 • Uddevalla kommun

Deligationen uppvaktar riksdagen

 • Västsvenska handelskammaren
 • Sveriges Byggindustrier
 • Företagarna, Göteborg
 • Fastighetsägarna
 • Thordénstiftelsen

Förslag på sidor