E-teams välfärdsteknik / TUFF

Projektets mål är att utveckla organisatorisk och kunskapsbaserad innovationsförmåga i gränsregionens kommun, näringsliv och akademiska institutioner, för att bättre kunna möta framtidens vård- och omsorgsbehov.

Kommuner i Fyrbodal i Sverige samt i Östfold och Akershus i Norge är den främsta målgruppen för projektet. Kommunerna i denna gränsregion ser en stor potential i en fortsatt utveckling och användning av välfärdsteknologi, men behöver en bättre förankring och helhetssyn och fortsatt utredning av sina behov. Att samverkande organisationer, både kommuner och företag, lär av varandra och utbyter kunskap främjar kommunal verksamhetsutveckling på båda sidor om gränsen.

Uddevalla bidrog med delprojektet TUFF – Tillsammans utvecklar vi för framtiden. Läs gärna mer om projektet via projektwebbplatsen: länk: www.tuffuddevalla.se

Resultatet:

  • Framtidledarprogram med enhetscheferna inom sektionen social omsorg där cheferna arbetade fram sin målbild för Uddevallas äldreboenden. Målbilden visualiserades i en film: länk: https://youtu.be/C2EMvWSdOX4
  • Innovationsteam från äldreboende: Norrtull, Södertull, Kilbäcken och Trubaduren genomförde utvecklingsprogram utifrån resultat i brukarundersökningar som valts ut av cheferna i framtidsledarprogrammet. Resultatet och prototyper redovisades på avslutningskonferens.
  • Utvecklingsprocessen bygger på länk: www.innovationsguiden.se (SKR).

o film se när innovationsteamen arbetar fram sina prototyper: länk: https://youtu.be/hdYMsPqMceo

o film från avslutningskonferensen: länk: https://youtu.be/7l-YnyWMl8c

- Prototyp av beslutsprocess för test- och pilot av välfärdsteknologi har utvecklats och testas och vidareutvecklas fortfarande.

Finansiär: Interreg

Projektägare: Högskolan Väst

Partner: Uddevalla kommun

Projekttid: Uddevallas deltagande januari 2020 tom juni 2021

Budget: 300 000 kr

Kontaktperson: Projektledare Ann Svensson, Associate Professor Information Systems

Institutionen för ekonomi och IT

Högskolan Väst

Tel: (+46) 073-500 43 06

Kontakt

Angelica Hafström, innovationsutvecklare

+46 522‑69 60 80

angelica.hafstrom@uddevalla.se

Stadshuset

Varvsvägen 1

451 81 Uddevalla