Eget företag - Egen stolthet

Regeringen beslutade i mars 2018 om en långsiktig miljardsatsning på kommuner med socioekonomiska utmaningar -”Sverige ska hålla ihop – segregationen ska brytas”. Uddevalla kommun är en av de 32 kommuner i landet som har fått del av satsningen och projektet Eget företag – Egen stolthet (EFES) är en liten del av detta.

EFES vill på olika sätt stimulera och förkorta vägen för personer med utländsk härkomst, långtidsarbetslösa och personer med funktionsbegränsning att starta egna företag och själva kunna skapa sin egen försörjning.

Vi avser att vara en första kontakt och stödfunktion för individuell hjälp och rådgivning in i det svenska entreprenörskapet. Avdelningen för hållbar tillväxt har som mål att upparbeta en helhetssyn över stödsystemen i vårt område för att framöver snabbt kunna hänvisa till rätt stödaktörer. Vårt mål med aktiviteten är också att dra egna lärdomar och identifiera brister som vi stöter på under tiden och som sedan kan implementeras på ett bra sätt i den kommunala organisationen.

Det långsiktiga målet är att personerna vi träffar i projektet ska våga ta klivet ut i eget företagande med hjälp av samtal med oss och vidare hjälp av diverse stödaktörer.

Projektägare: Avdelningen för hållbar tillväxt
Finansiär: Regeringskansliet
Projekttid: jan 2020 – dec 2020

 

 

Eget företag - Egen stolthet

Förslag på sidor