Exportfrämjande Intergration

Tillväxtavdelningen i Uddevalla kommun har tagit initiativ till projektet Exportfrämjande Integration, vars mål är att ta till vara på nyanlända personers kunnande och erfarenheter, utveckla deras kompetens och sammanföra dem med svenska exportföretag.

Uddevalla, Strömstad, Trollhättan och Vänersborgs kommuner samarbetar med Arbetsförmedlingen i projektet som finansieras genom Europeiska Socialfonden och pågår fram till Januari 2018.

Deltagare är nyanlända som ingår i Arbetsförmedlingens etableringsprogram. De som kommer till Sverige från andra länder idag är företagens rekryteringsbas i framtiden och en resurs som skapar tillväxt.

Förslag på sidor