Fisken i fokus

Leader-projektet "Fisken i Fokus" beviljades stöd för att öka kunskapen om fisken i Båveån och göra Bäveån mer tillgänglig och attraktiv för fiskare och andra besökare. Bland annat ska man titta på vilka fiskeställen som är de bästa och installera en undervattenskamera så att allmänheten kan följa öringen och laxens vandringar via skärm. Bäveån går som en pulsåder genom staden Uddevalla, men väldigt få är medvetna om vad som finns under ytan. Projektet vill sätta fisken i fokus för både boende och tillresta som ett led i Uddevallas stadsutveckling – en del i att göra centrum mer attraktivt.

Uddevalla kommun driver projektet tillsammans med förenings- och näringsliv. Informationsskyltar kommer att tas fram för att öka kunskapen och intresset hos dem som befinner sig vid ån. I samband med havsöringspremiären anordnades 2019 evenemanget Fiskets dag tillsammans med Sportfiskeföreningar och företagare. Evenemanget syftade både till ska stärka samarbetet mellan en rad aktörer och marknadsföra Bäveån med sina goda fiskemöjligheter.

"Fisken i Fokus" beviljades stöd från Leader Södra Bohuslän.
Avdelningen för Hållbar tillväxt, Uddevalla kommun är projektägare och projektet påbörjades 1 april 2018 beräknas pågå fram till och med juni 2020. Den totala budgeten är 744 000 kr.

Leader logotyp

Kontakt

Anneli van Roijen, +46 522‑69 61 49

Utvecklare

anneli.vanroijen@uddevalla.se

Stadshuset Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00