Förstudie iCare4Fyrbodal

Syftet med förstudien iCare4 Fyrbodal var att ta fram en modell för en idésluss inom socialtjänsten i Fyrbodals pilotkommuner Bengtsfors, Färgelanda, Trollhättan och Uddevalla. Idéslussen skall möjliggöra att medarbetare, brukare och anhöriga kan utveckla idéer, testa lösningar och införa olika typer av innovationer. Den ska även kunna användas oberoende av de sinsemellan mycket olika stora kommunernas förutsättningar i innovationsledning och ingå som en naturlig del i den ordinarie verksamheten.

Förstudien leddes av Uddevalla kommuns Tillväxtavdelning och finansieras med stöd från Vinnova.

iCare4 Fyrbodal tar sikte på att ta fram ett underlag som kommer att underlätta för kommunerna att utforma och etablera en idésluss i socialtjänstens ordinarie verksamhet. Kompetensöverföring baseras på Uddevallas iMedTech-erfarenheter av samarbete mellan idégivare, företag, och Entreprenörsarenan. Idéslussens utformning förväntas ta hänsyn till samband och avgränsning mellan kvalitets-och innovationsledning.

Förslag på sidor