Gustafsberg - Platsens berättelser

Leader logotyp


Gustafsberg i Uddevalla är Sveriges äldsta badort och Sveriges första internatskola med anor från 1700-talet. Med sin vackra 1700- och 1800-tals bebyggelse är Gustafsberg av stort kulturhistoriskt riksintresse. Området förvaltas av Gustafsbergsstiftelsen och har även stora naturvärden och ingår i ett naturreservat.

Projektet syftade till att tydligare kommunicera platsen Gustafsberg och dess mångfacetterade, anrika historia. Projektet hade som mål att ta ett helhetsgrepp över vad som ska kommuniceras och hur, både den fysisk skyltning och de digitala skyltfönstren som t ex hemsida, Instagram, Facebook. Målet är att besöksorten Gustafsberg ska upptäckas av fler, både kommuninvånare och turister, och utvecklas till ett ännu mer populärt besöksmål. Ett ökat antal besökare genererar ett större kundunderlag som leder till ökad tillväxt för de verksamheter (restaurang och kafé etc) som finns i området och därmed till den totala ökningen av besöksnäringen i hela Uddevalla-området. Anläggningen av vandringsleden Jorden runt gjordes också inom projektet.

Projektet beviljades 725 000 kr av Leader Södra Bohuslän. Projektägare var Destination Uddevalla med Gustafsbergsstiftelsen och Uddevalla kommun som projektpartners.


Förslag på sidor