iCare4 Fyrbodal

Stärkt innovationskraft för ökad samhällsnytta och tillväxt genom att ta vara på medarbetarnas ideér.

Dagens och framtida utmaningar inom Socialtjänsten i landets kommuner är väl kända. För att klara ett oändligt uppdrag med ändliga resurser anses behovet av välfärdsinnovationer vara betydande. De 14 kommunerna som representerar Fyrbodals kommunalförbund utgör i det perspektivet inga undantag. iCare4Fyrbodal är ett verksamhetsdrivet projekt som syftar till att utveckla en hållbar delregional innovationshub som stöd för kommunernas socialtjänster och näringslivsutveckling.

Målsättning är att stimulera utveckling, implementering, spridning och nyttiggörande av innovativa idéer och därigenom bidra till ökad samhällsnytta och tillväxt. En prioriterad del i projektet är att skapa förutsättningar inom deltagande kommuner att leda och organisera för att stimulera innovationsförmågan genom att integrera kvalitetsledning med innovationsledning och genom kompetensutveckling för att stärka en innovativ kultur, stödjande ledarskap och metodkompetens

Partners är socialförvaltningarna Trollhättans Stad, Vänersborgs kommun, Uddevalla kommun, Fyrbodals kommunalförbund, Innovatum, Entreprenörsarenan.

Finansiär: Vinnova

Projektägare: Uddevalla kommun

Partner: Entreprenörsarenan, Innovatum, Fyrbodals kommunalförbund, Socialförvaltningen i Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg

Projekttid: jan 2017 – dec 2020

Budget: 4 000 000 kr

Vinnova

Förslag på sidor