KOBRA - Komptensbaserad regional analys

KOBRA var ett Interreg-projekt med 24 partners i Danmark, Norge och Sverige. Projektet startade 1 september 2015 och avslutades 31 augusti 2018.

Projektets syfte var att utveckla arbetssätt för att bättre matcha utbildningsinsatser med behovet hos näringslivet. Under projekttiden har Uddevalla och andra partners inventerat branschområdena besöksnäring och industriteknik och även levererat en behovsbaserad utbildning.

Projektägare var Region Mittjylland i Danmark. KOBRA finansierades med stöd från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden.

  • Finansiär: Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak. Västra Götalandsregionen och Region Halland stödde projektet finansiellt på grund av strategisk betydelse för regionernas framtida kompetensförsörjning.
  • Projektägare: Region Mittjylland, Danmark
  • Projekttid: 1 september 2015 – 31 augusti 2018.
  • Total budget: 6 700 000 euro
  • Slutrapport: Länk till rapporten
Kobra-InterReg

Kontakt

Anneli van Roijen, utvecklare

+46 522‑69 61 49

anneli.vanroijen@uddevalla.se

Tillväxtavdelningen

Östergatan 18 A

451 30 Uddevalla

Förslag på sidor