Markis

Uddevalla kommun var en partner i MARKIS-projektet som sjösattes i maj 2010.  Projektet hade 15 partners –maritima kluster-, innovations- och utbildningsorganisationer samt regioner och kommuner från Västra Götaland, Nordjylland, Vestfold, Telemark och Osloregionen.

Projektet ingick i Interreg IVA programmet Öresund-Kattegat-Skagerrak, delprogram Kattegat-Skagerrak och varade i 3 år.

I projektet skapades en gränsöverskridande projektplattform för nyskapande maritima samarbeten med fokus på innovation och kompetensbyggande inom maritim miljöteknik och maritim transport, samt hur innovativa lösningar kan omsättas i nya affärsmöjligheter och kompetensfördelar på den globala marknaden. När projektet avslutades i maj 2013 efter tre intensiva år kunde partnerskapet visa på resultat som:

  • Drygt 1200 personer från SE, DK och NO deltog i något av de 40-talet gränsöverskridande arrangemang som MARKIS partners bjöd in till under projektperioden.
  • Minst 20 innovationsprocesser, konkreta samarbetsprojekt och nya utbildningar med deltagare från minst två länder initierades från MARKIS arenor.
  • De Maritima innovationsmiljöerna i KASK-regionerna tog sig an de blå tillväxtutmaningarna med stärkt ”mjuk infrastruktur” och nya innovations-, affärs och samarbetsmodeller.

Förslag på sidor