NEMO 2.0 Zero Emission Port

EU City Facility (EUCF) är ett EU-program som stödjer kommuner och lokala myndigheter att påskynda investeringar i hållbar energi.

Målet med projektet NEMO 2.0 Zero Emission Port är att utveckla ett investeringskoncept och genomföra tekniska förstudier och nyckelanalyser med fokus på ett tidigare framtaget nollemissionskoncept på Fröland. Investeringskonceptet skall också kartlägga den övergripande marknaden, intressenter samt juridiska, ekonomiska och finansiella aspekter. Investeringskonceptet skall öppna dörrar för uppföljande investeringar.

Investeringskonceptet bygger på projektet NEMO, nollemissionområde med hamn och industri. Syftet med NEMO var att visa hur energikrävande verksamhet kan drivas utan emissioner genom att både producera förnybar el och värme och lagra överskottsenergi lokalt. Nollemissionskonceptet som togs fram i NEMO är tänkt att fungera som förebild i omställningen av energisystemet.

Finansiär: EU City Facility (EUCF)

Projektägare: Uddevalla kommun

Partner: Sweco

Projekttid: 2022-04-12 till 2023-04-11

Budget: EUR 60 000

Kontaktperson: Peeter Päts

EUCF logotyp

Förslag på sidor