NEMO

- Nollemissionsområden med hamn och industri

Syftet med projektet är att visa hur energikrävande verksamhet kan drivas utan emissioner genom att både producera förnybar el och värme och lagra överskottsenergi lokalt. Målet är att ta fram ett nollemissionskoncept för ett industriområde med tillhörande hamn och transportkorridor, som kan fungera som förebild i omställningen av energisystemet. Hela processen från energiproduktion till energilagring och användning av lokalt producerad energi utgör navet i ett lokalt ekosystem för energi. Konceptet inkluderar en kartläggning över hur energikrävande verksamhet i ett industriområde med tillhörande hamn med intermodala transporter kan anpassas för användning av lokalt producerad energi. Projektet ska också kartlägga hur annan transportverksamhet, inklusive genomfartstrafik, kan dra fördel av denna lokalt producerade energi. Nollemissionskonceptet som utvecklas inom projektet kommer att användas i ett nästa steg för att genomföra framtagna förslag på åtgärder och insatser.

Finansiär: Energimyndigheten

Projektägare: RISE

Partner: Uddevalla kommun

Projekttid: 2020-12--2022-01

Budget: 1.042.624 kr

Kontaktperson: Peeter Päts

Förslag på sidor